Tiesitkö, että Pohjois-Karjalassa on yli 2000 aktiivista yhdistystä?

Pohjois-Karjalassa toimii yli 2000 aktiivista yhdistystä. Kansalais- ja järjestötoiminnan keskeinen tehtävä on tarjota ihmisille osallistumisen ja sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuksia sekä osallisuuden kokemuksia. Tehtävä konkretisoituu järjestöjen vapaaehtois- ja vertaistoiminnassa, järjestölähtöisen auttamistyön organisoimisessa sekä harrastus-, kulttuuri-, ja virkistystoiminnassa.

Muita järjestöjen tehtäviä ovat muiden muassa edunvalvonta ja vaikuttaminen, asiantuntijana toimiminen, kehittämistoiminta sekä palveluiden tuottaminen. Järjestöt toimivat myös työllistäjinä. Järjestö- ja kansalaistoiminta edistää ihmisten hyvinvointia sekä ennaltaehkäisee sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia.  Järjestötoiminnan vahvuutena on paikallisten tarpeiden tunnistaminen ja paikallistuntemus.

Tietoa yhdistyksistä ja niiden toiminnasta Pohjois-Karjalassa

Järjestötietopalvelu Jellistä löytyy muiden muassa tietoa mitä järjestöjä ja yhdistyksiä Pohjois-Karjalassa toimii sekä ajankohtaista tietoa yhdistyksien toiminnasta.

Jelli-tiedotaa uutiskirje kokoaa tietoa Pohjois-Karjalan yhdistyksien ajankohtaisista koulutuksista, kursseista, tapahtumista, tiedotteista sekä tiedottaa ajankohtaisista valtakunnallisista uutisista ja verkkojulkaisuista.

Maakaista.fi kokoaa ja välittää tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjois-Karjalassa.

Kylat.fi tutustu Pohjois-Karjalan kyliin.

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE on  on maakunnan järjestöjen yhteistyörakenne. JANE toimii järjestö- ja yhdistystoiminnan asiantuntijaryhmänä Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa.

Paikallis-JANEt ovat paikallisia yhdistysten yhteistyö- ja vaikuttamisryhmiä Pohjois-Karjalan kunnissa.

Miun Yhistys – Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma on pohjoiskarjalaisten järjestö- ja yhdistystoimijoiden tahdonilmaus yhteisestä kehittämiskohteista vuosille 2015-2020.

Pohjois-Karjalan Järjestökysely 2016 ajankohtaista tietoa mm. yhdistyksien nykytilasta ja kehittämistarpeista, yhdistysten välisestä sekä yhdistysten ja kunnan välisestä yhteistyöstä.

(Sivun kuva: Pohjois-Karjalan aktiivisten yhdistysten jakautuminen. Lähde Miun yhistys – Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma. Kuva: Sanna Hukkanen ja Sunday Ngakama Mpanduji)