Kuka saa järjestöjen äänen -kampanja

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn Kuka saa järjestöjen äänen -kampanjalla halutaan nostaa kuntavaalikeskusteleluun yhdistystoiminta Pohjois-Karjalassa ja sen merkitys ja arvo hyvinvoinnin ja elinvoiman lähteenä. Kannustamme ehdokkaita tutustumaan oman paikkakuntansa yhdistystoimintaan sekä tekemään lupauksen tukea yhdistystoimintaa tulevana kuntapäättäjänä. Julkaisemme sosiaalisessa mediassa yhdistystoimintaa tukevien kuntavaaliehdokkaiden nimet. #jane #kukasaajärjestöjenäänen.

 

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE on maakunnan järjestöjen yhteistyörakenne. Neuvottelukunnan jäsenet (16 jäsentä + 16 varajäsentä) edustavat järjestöjä eri toimialoilta.
JANE toimii järjestö- ja yhdistystoiminnan asiantuntijaryhmänä maakuntaliitossa sekä yhtenä muutosfoorumina Pohjois-Karjalan maakuntauudistuksessa.

JANEn tehtävänä on vahvistaa järjestöjen roolia maakunnan kehittämistyössä, rakentaa sekä järjestöjen välistä yhteistyötä että järjestö-kuntayhteistyötä, kehittää uusia toimintamuotoja rakenteita järjestötoiminnan helpottamiseksi ja laajentamiseksi, tehdä maakunnan järjestötoimintaa tunnetuksi sekä luoda pohjoiskarjalaisille keskustelu- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

LISÄTIETOA: www.jelli.fi/jane
facebook: Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE