KUKA SAA JÄRJESTÖJEN ÄÄNEN?

Kuntiin valitaan pian uudet päättäjät. Rakenteelliset muutokset kunnassa sekä sote- ja tuleva maakuntauudistus aktivoivat ja haastavat meidät kaikki rakentamaan asioita uudella tavalla.  Tarvitsemme päättäjiä, jotka tuntevat kuntansa kansalaisjärjestökenttää sekä  tunnistavat ja tunnustavat yhdistystoiminnan merkityksen kunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin lähteenä.

EHDOKKAILLE

ÄÄNESTÄJILLE/JÄRJESTÖILLE

TIESITKÖ JO TÄMÄN POHJOIS-KARJALAN YHDISTYKSISTÄ?

KUKA SAA JÄRJESTÖJEN ÄÄNEN -kampanja

#jane #kukasaajärjestöjenäänen

 

 

  • YHDISTYKSET OVAT ELINVOIMAN JA HYVINVOINNIN LÄHDE

  • YHDISTYKSET TARVITSEVAT TOIMIAKSEEN TILOJA, TUKEA JA ARVOSTUSTA.

 

 

  • YHDISTYKSET TUOVAT YHTEEN IHMISIÄ JA TARJOAVAT ASIANTUNTEMUSTA

 

 

 

Kuntavaalit 2017 sivujen kuvat: Sanna Hukkanen ja Sunday Ngakama Mpanduji