JÄRJESTÖASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOONPANOJANE_logo

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn kokoonpanoa täydennettiin elokuussa 2015 kaudelle 2015–2017 vuonna 2012 sovitun käytännön mukaisesti.

Järjestöiltä pyydettiin ehdotuksia Järjestöasiain neuvottelukunnan jäseniksi helmikuussa 2015. Ehdotusten ja valintakriteerien pohjalta JANEn työvaliokunta valmisteli ehdotuksen JANEn kokoonpanosta. JANEn kokoonpanon täydennys käsiteltiin ja hyväksyttiin JANEn kokouksessa 25.3.2015. Maakuntajohtaja Pentti Hyttinen on 21.4.2015 viranhaltijapäätöksellä hyväksynyt Järjestöasiainneuvottelukunnan kokoonpanon täydentämisen.

 

JÄRJESTÖASIAN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENET toimikaudella 2015-2017

Katja Asikainen, puheenjohtaja
Tommi Heino, varapuheenjohtaja
Maarita Mannelin, hyvinvointialan maakuntasuunnittelija (P-K:n maakuntaliiton yhteyshenkilö)
Hanna Kääriäinen, sihteeri (Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry)

varsinainen jäsen (4 v): Elina Pajula, toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
varajäsen (2 v): Heikki Laukkanen, pj, Länsi-Karjalan Hengitysyhdistys ry

varsinainen  jäsen (4 v): Kari Hyvärinen, yhteistyökoordinaattori, Pohjois-Karjalan kansanterveys ry
varajäsen: Leena Reinikainen (2 v), pj, Joensuun seudun Diabetesyhdistys

varsinainen jäsen (4 v): Tuomo Eronen, kyläasiamies, Pohjois-Karjalan kylät ry
varajäsen (2 v): Timo Posti, pj, Joensuun paikallistoimijat ry

varsinainen jäsen (4 v): Tuija Hänninen, suunnittelija, SPR Savo-Karjala
varajäsen (2 v): Tuula Töyrylä, SPR Joensuun osasto

varsinainen jäsen (4 v): Jari Hurskainen, aluejohtaja, Pohjois-Karjalan liikunta ry
varajäsen (2 v): Sami Leinonen, seurakehittäjä, Pohjois-Karjalan liikunta ry

varsinainen jäsen (4 v): Taina Ben Daoud, työttömien neuvoja, Pohjois-Karjan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö
varajäsen (2 v): Ritva Kurkinen, työttömien neuvoja, Pohjois-Karjan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö

varsinainen jäsen (4 v): Timo Reko, aluepäällikkö, Maaseudun Sivistysliitto
varajäsen (2 v): Suvi Kaljunen, koulutussuunnittelija, Maaseudun Sivistysliitto

Lapsi- ja perhejärjestöt:
varsinainen jäsen (2 v): Merja Korpi, kooridinaattori, perhekeskustoiminta MLL Järvi-Suomen piiri
varajäsen (2 v): Kirsi Autio, vs.toiminnanjohtaja, Joensuun Setlementti ry

Nuoret:
varsinainen jäsen (2 v): Joakim Kärkäs, järjestösihteeri, Järvi-Suomen partiolaiset ry
varajäsen (2 v): Ulla Mänttäri-Tikka, toiminnanjohtaja, Joensuun Nuorisoverstas ry

Eläkeläisjärjestöt:
varsinainen jäsen (2 v): Markku Sivonen, työryhmän pj, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton eläkeläistyöryhmä
varajäsen (2 v): Matti Kettunen, Eläkkeensaajien Keskusliiton Pohjois-Karjalan piiri ry

Opintojärjestöt:
varsinainen jäsen (2 v): Arja Puoskari, pj, TSL Joensuun seudun opintojärjestö
varajäsen (2 v): Lea Lihavainen, koulutussuunnittelija, OK-opintokeskus

Omais- ja mielenterveysjärjestöt:
varsinainen jäsen (2 v): Anni Pesonen, toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan Mielenterveyden tuki ry
varajäsen (2 v): Minna Turunen, toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry

Monikulttuurisuusyhdistykset:
varsinainen jäsen (2 v): Henna Middeke, kehittä-koordinaattori, Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys JoMoni
varajäsen (2 v): Sadia Muhamed, hallituksen jäsen, Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys JoMoni

Kulttuuri- ja kotiseutuyhdistykset:
varsinainen jäsen (2 v): Maarit Hämäläinen-Koljonen, jäsen, Eno-seura
varajäsen (2 v): Kari Tahvanainen, vpj, Pohjois-Karjalan kirjailijayhdistys Ukri ry

Harrastusjärjestöt:
varsinainen jäsen (2 v): Katja Kolehmainen, toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan Martat
varajäsen (2 v): Kari Kuokkanen, aluejohtaja, 4H Savo-Karjala

Ympäristö- ja luontojärjestöt:
varsinainen jäsen (2 v): Heikki Haapea, pj, Länsi-Karjalan retkeilijät ry
varajäsen (2 v): Anna Lehtinen, pj, Enon Luonnonystävät ry

Asiantuntijajäsenet:
Hannele Pyykkö
, toiminnanjohtaja, Vaara-Karjalan Leader
Leena Mustonen, kunnanjohtaja, Valtimon kunta
Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

 


 

JÄRJESTÖASIAIN NEUVOTTELUKUNTA JANEn KOKOONPANO – PERIAATTEET

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) toimikausi on neljä vuotta. Järjestöasiain neuvottelukunnan jäsenet edustavat järjestöjä eri toimialoilta. Osa järjestöistä valitaan neuvottelukuntaan nelivuotiskaudeksi, osa kaksivuotiskaudeksi. Neljäksi vuodeksi valittujen jäsenten taustajärjestöt edustavat laajaa joukkoa pienempiä yhdistyksiä.

Neuvottelukunnan jäseniksi valitaan henkilöitä, jotka ovat alansa asiantuntijoita, aktiivisia henkilöitä ja joilta löytyy aikaa ja tahtoa rakentaa järjestöyhteistyötä neuvottelukunnan puitteissa. Valittu edustaja sitoutuu toimimaan viestin viejänä neuvottelukunnan ja oman toimialueensa järjestöjen välillä. Kokoonpanossa pyritään siihen, että mukana on sekä järjestöjen työntekijöitä että luottamushenkilöitä. Neuvottelukunta on maakunnallinen, ja jäsenen toimipaikka on sijaittava Pohjois-Karjalassa. Neuvottelukunnan jokaisella varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Maakuntaliitto nimeää neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, kuntaedustajan ja asiantuntijaedustajat. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan sihteerin. Järjestöasian neuvottelukunnan kokoonpanoa uudistetaan noudattaen Maakuntaliiton luottamusorganisaatioiden järjestäytymisen aikataulua.
Lisätietoa Järjestöasiain neuvottelukunnan 2013-2016 nimeämisestä ja maakuntahallituksen päätöksestä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton sivuilla

 

Järjestöasiain neuvottelukunnan jäsenten valinta

• Järjestöille tiedotetaan Järjestöasiain neuvottelukunnan kokoonpanon täydentämisestä ja sen ajankohdasta.

• Järjestöt tekevät ehdotuksensa henkilöjäsenistä työvaliokunnalle.

• Työvaliokunta käsittelee ehdotukset ottaen huomioon neuvottelukunnan kokoonpanolle asetetut kriteerit.

• Työvaliokunta tekee esityksensä neuvottelukunnan jäsenistöstä.

• Pohjois-Karjalan maakuntaliitto vahvistaa Järjestöasiain neuvottelukunnan kokoonpanon ja nimeää neuvottelukunnalle puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, kuntien edustajan ja asiantuntijajäsenet.

 

Jäsenmuutokset toimikauden aikana

Järjestöasiain neuvottelukunnan jäsenet valitaan järjestöjen ehdotuksista. Jos järjestöasiain neuvottelukunnan jäsen on estynyt toimimaan JANEn jäsenenä, tai katsotaan, että hän ei enää edusta alkuperäisen valintakriteerein tehtyä päätöstä, pyydetään ko. yhdistyksen hallitusta ehdottamaan henkilön tilalle uutta henkilöä huomioiden neuvottelukunnan valintakriteerit. Liitteeksi pyydetään pöytäkirjan ote hallituksen päätöksestä puheenjohtajan allekirjoituksella.