JÄRJESTÖASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN (JANE) JÄSENET 2009–2012  (PDF)