POHJOIS-KARJALAN JÄRJESTÖASIAIN NEUVOTTELUKUNTA JANE

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta (JANE) on maakunnan järjestöjen yhteistyörakenne ja yhteinen toimintaelin. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat järjestöjä eri toimialoilta.

Olemme

VAIKUTTAVA ASIANTUNTIJA
toimimme järjestö- ja yhdistystoiminnan asiantuntijaryhmänä maakuntaliitossa, vahvistamme järjestöjen roolia maakunnan kehittämistyössä.

YHTEISTYÖN RAKENTAJA
tuomme järjestöjä yhteen sekä rakennamme yhteistyötä kuntien kanssa.

KEHITTÄJÄ
kehitämme uusia toimintamuotoja ja rakenteita järjestötoiminnan helpottamiseksi ja laajentamiseksi.

AKTIVOIJA
teemme näkyväksi ja tunnetuksi maakunnan järjestötoimintaa ja luomme pohjoiskarjalaisille keskustelu- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

 

 


JANE ajankohtaista
Ajankohtaista– osioista löytyvät neuvottelukunnan järjestämät tulevat tapahtumat.

 

JANE arkisto

 

Arkistosta löytyvät menneiden tapahtumien ohjelmat ja materiaalit sekä kokousmuistiot.

 

 


 

Sieppaa

MIUN YHISTYS – Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2015-2020

Miun yhistys – Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma on pohjoiskarjalaisten järjestö- ja yhdistystoimijoiden tahdonilmaus yhteisistä kehittämiskohteista vuosille 2015-2020. Toimenpide-ehdotukset tarjoavat yhdistyksille ja hyvinvointialan toimijoille siemeniä toiminnan kehittämiseen ja niiden toivotaan ohjaavan muun muassa hankerahoituksen kohdentumista maakunnassa.

Toteutuakseen ohjelma edellyttää yhteistyöät, vastuunjakamista ja yhteistä näkemystä pohjoiskarjalaisen järjestökentän kehittämiseksi. Piiri- ja aluejärjestöjen sekä kuntien sitoutuminen tavoitteiden toteuttamiseen on välttämätöntä. Ohjelman toteutumista seuraa Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE.

 


 

YHTEISTÄ HYVÄÄ – Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2015

Pohjois-Karjalan hyvinvointialan järjestöstrategia on laadittu maakuntaliiton, kuntien ja järjestöjen yhteistyönä. Järjestöstrategian tarkoituksena on tehdä näkyväksi maakunnan järjestötoimintaa sekä järjestöjen erilaisia rooleja ja tehtäviä hyvinvoinnin kentällä.
Tutustu julkaisuun tästä

 


Miten järjestöni pääsee mukaan Järjestöasiain neuvottelukuntaan?

Lue nämä sivut läpi tutustuaksesi JANEn toimintaan ja ota yhteyttä!
Voit ottaa yhteyttä ja antaa palautetta järjestöasiain neuvottelukunnalle tästä