VERKOSTOJA JA TYÖRYHMIÄ JOENSUUN SEUDULLA JA POHJOIS-KARJALASSA


Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta

Vuoden 2011 alusta lähtien Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta on ollut  yksi Pohjois-Karjalan maakuntaliiton strategisista teemaryhmistä. Tutustu JANEn työryhmiin, tavoitteisiin ja toimintaan.  Lue lisää »

 

Itä-Suomen Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen aluetyön verkosto

itä-Suomen järjestöjen aluetyön verkosto
Verkosto kokoaa yhteen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen Itä-Suomen alueellisesta toiminnasta vastaavia työntekijöitä. Verkosto kokoontuu säännöllisesti yhteiseen kehittämiseen ja vaikuttamiseen liittyvien ajankohtaisten asioiden pariin. Mukaan pääset ilmoittautumalla yhteyshenkilölle.  Lue lisää »


Vammaisneuvostot

vammaisneuvostot Pohjois-KarjalassaVammaisneuvosto on viranomaisten, vammaisjärjestöjen ja omaisjärjestöjen yhteistyöelin. Pohjois-Karjalassa toimivat Joensuun ja Lieksan vammaisneuvostot. Joensuussa toimii myös vammais- ja pitkäaikaissairaita edustavien järjestöjen neuvottelukunta. Lue lisää »

 

Vanhus- ja eläkeläisneuvostot

Vanhus- ja eläkeläisneuvostot Pohjois-KarjalassaKunnalliset vanhusneuvostot ovat ikäihmisten, kunnan viranomaisten, vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen sekä muiden ikäihmisten parissa toimivien yhteistyöelin. Niiden avulla edistetään ikäihmisten osallistumis- ja vaikuttamis-mahdollisuuksia. Pohjois-Karjalassa toimii vanhus- tai eläkeläisneuvosto tai vastaava toimielin lähes jokaisessa kunnassa. Lue lisää »


Verkostot ja työryhmät

verkostoja ja työryhmiä Pohjois-KarjalassaPohjois-Karjalan maakunnan järjestöt ja yhdistykset toimivat erilaisissa työryhmissä ja yhteistyöverkostoissa kuntien, muiden järjestöjen ja kuntayhtymien kanssa. Yhteistyön avulla pyritään vastaamaan paremmin kansalaisten tuen ja avun tarpeeseen, turvaamaan hyvinvointipalveluja sekä löytämään uusia toimintamuotoja ja tapoja vaikuttaa yhteisiin asioihin. Lue lisää »