VAPAAEHTOISTYÖ,VERTAISTUKI, TUKIHENKILÖ – JA YSTÄVÄTOIMINTA

JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAT  TAI NIIDEN TOIMEKSIANTAMAT OPINNÄYTETYÖT:

”Siihen se innostus lässähti” : Kansalaisjärjestöjen kehittämishaasteita vapaaehtoisten motivaation näkökulmasta tarkasteltuna (2014)
Silvonen, Katri
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry:n saattotukihenkilöiden koulutuksen ja tuen tarve (2014)
Mertanen, Riitta
Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)

Tukihenkilökoulutuksen käyneiden kokemuksia koulutuksesta ja tukihenkilötoiminnasta (2014)
Piiroinen, Mira, Karelia-ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Kotikartanoyhdistys ry

Millaisia valmiuksia tukihenkilökoulutus antaa valtakunnallisessa kriisipuhelimessa toimimiseen?  (2013)
Huttunen, Jenni; Jormanainen, Ida.
Karelia-ammattikorkeakoulu

Vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus Suomen Punaisen Ristin paikallisosastojen puheenjohtajille   (2013)
Nuutinen, Ismo.
Karelia-ammattikorkeakoulu.

Vertaistukitoiminta äitiyshuollon palveluiden tukena Liekku ry:n jäsenten kokemana  (2012)
Hämäläinen, Mari; Paloperä, Hanna.
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Liekku ry

Vertaistuen ja vertaistukihenkilökoulutuksen merkitys mielenterveyskuntoutujalle
(2012)
Rinkinen, Rami-Matti. Opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Itäinen tiimi ry

”Nöyrä, ymmärtävä ja kannustava” – Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyön johtamisen kehittämishaasteet   (2012).
Hänninen, Tuija.
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Vertaistukitoiminta, arjen kantava voima – kokemustiedon ja asiantuntijatiedon kohtaaminen (2011)
Kirsi Martiskainen, Kati Timoskainen.
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu.

Ryhmänohjaajien kokemuksia maahanmuuttajien vertaistukiryhmistä.  (2011)
Yulia Räsänen, Niina Tirkkonen.
Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu.

Ongelmapelaajien vertaistukiryhmien moniääninen vuorovaikutus  (2011)
Riikka, Ränninranta. Pro Gradu. Sosiaalipsykologia.Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Yhteiskuntatieteiden laitos. Itä-Suomen yliopisto.

Kohtaamispaikkana Ystävänpysäkki : Nurmeksen Ystävänpysäkin merkitys 65 – 80 vuotiaille ikääntyville ihmisille (2011).
Krohns, Eeva
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma.

Ristiläinen auttaa vapaaehtoisesti” : Tutkimus ensiapuryhmien vapaaehtoisten motivaatiosta ja sitoutumisesta  (2010)
Lämsä, Kia.
Humanistinen Ammattikorkeakoulu, Nuoriso- ja kansalaistoiminnan koulutusohjelma.
Toimeksiantaja:Suomen Punaisen Ristin (SPR) Savo-Karjalan piirin ensiapuryhmätoiminnan kehitystyöryhmä.

Kehitysvammaisten nuorten sosiaalisten suhteiden tukeminen leirin keinoin : lopputuotteena opas leirinjärjestäjän avuksi (2010)
Ikonen, Virpi.
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma.
Toimeksiantaja: Ilomantsin-Tuupovaaran kehitysvammaisten Tuki ry.

Ryhmästä vertaistukea ja tietoa muistisairasta hoitavan omaisen jaksamisen tueksi : päivätoimintaryhmä omaishoitopariskunnille, joilla omaishoidon tuen kriteerit eivät vielä täyty (2010).
Saariaho, Annika ja Weeman, Kirsi.
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma.
Toimeksiantaja: Joensuun seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry.

Kävijöiden kokemuksia päiväkeskuksesta (2010).
Niemi, Merja.
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma.

Ystäväpiiri – yhdessä elämyksiä arkeen® -toiminta muistisairaan ihmisen tukena. (2009)
Lonkainen, Kirsti.  AMK-opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Joensuu.
Toimeksiantaja: Vanhustyön keskusliitto ja Pohjois-Karjalan Dementiayhdistys ry

”Kun pystyy niin miks ei tekis”: kehitysvammaisten kanssa työskentelevien vapaaehtoisten motiivit ja sitoutuminen Lieksassa (2009)
Hakanen, Jenni. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu.
Toimeksiantaja: Pohjois-Karjalan Kehitysvammaisten Tukipiiri, ARVO | Kohti arvokasta erilaisuutta -projektille


”Sai olla jonkun kanssa, ei tarvii aina olla yksin : Tukihenkilön merkitys kehitysvammaisen ihmisen osallisuuteen vapaa-ajalla
(2008)
Palonen, Laura ja Päivinen, Tiina..AMK-opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Joensuu.Toimeksiantaja: Pohjois-Karjalan Kehitysvammaisten Tukipiiri / Arvo – Kohti arvokasta erilaisuutta -projekti.


”Siellä sai puhhuu ja siellä muut todell hyvin ymmärsivät sen tilantteen” : Sosiaalisen tuen merkitys läheisen itsemurhan jälkeen Surunauhan vertaistukiryhmässä
(2008).
Heiskanen, Laura ja Pekkinen, Jenni. AMK-opinnäytetyö : Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu.


”Ainahan sieltä jotakin jää takkiin”: Baby blues -ryhmän merkitys ryhmän äideille ja heidän kokemuksiaan ryhmästä.
(2008)
Lukkarinen, Tiina ja Tolvanen, Tuuli. AMK-opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Joensuu.Toimeksiantaja: Pohjois-Karjalan ensikoti ry


Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta ja vertaistukiryhmistä
(2007)
Vartiainen, Niina. AMK-opinnäytetyö : Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma. Toimeksiantaja: Mannerheimin lastensuojeluliiton Outokummun paikallisyhdistys ry.


Kansalaistalon kävijä – aktiivinen toimija vai toiminnan kohde?

Haahtela, Riikka (2005). Pro gradu tutkielma. Joensuun Yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos


”Sisäinen outo tarve auttaa”: Vapaaehtoisten tukihenkilöiden motiivit, motivaatio ja jaksaminen Kriisikeskuksessa
(2004)
Haaranen, Johanna ja Heinonen, Sari. AMK-opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Joensuu. Toimeksiantaja: Kotikartanoyhdistyksen Kriisikeskus.


Oo mun kaa! -kerho näkö- ja monivammaisen lapsen kasvun tukena.
(2004)
Laine, Hanne. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, Joensuun kampus.

Lapsiperheiden kokemukset tukihenkilötoiminnasta
(2004)
Mirkka Miettinen. AMK-opinnäytetyö : Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma.

Tukihenkilötoiminnan merkitys yhteiskunnassa : Eppu-projektin tukihenkilöiden näkemyksiä. (2001)
Kärkkäinen, Mari. AMK-opinnäytetyö: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma. Toimeksiantaja: Pelastakaa Lapset ry


MUITA PAIKALLISTA VAPAAEHTOISTOIMINTAA KÄSITTELEVIÄ OPINNÄYTETÖITÄ:

”Avun voi maksaa väkivelekasilla” : ikäihmisten keskinäisen vertaistoiminnan muodot ja merkitys maaseudulla (2011). Nevalainen, Tiina-Riitta. AMK-opinnäytetyö : Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma. Toimeksiantaja: Ikävoimaa–Older People for Older People -hanke.

Saappaan vapaaehtoisten kokemuksia toiminnan merkityksestä ja yhteistyöstä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. (2003) Anne Kejonen ja Riitta Pellikka. AMK-opinnäytetyö : Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma.