VAPAAEHTOISTYÖ,VERTAISTUKI, TUKIHENKILÖ – JA YSTÄVÄTOIMINTA

JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAT  TAI NIIDEN TOIMEKSIANTAMAT OPINNÄYTETYÖT:

Millaisia valmiuksia tukihenkilökoulutus antaa valtakunnallisessa kriisipuhelimessa toimimiseen? (pdf) (2013)
Huttunen, Jenni; Jormanainen, Ida. Karelia-ammattikorkeakoulu

Vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus Suomen Punaisen Ristin paikallisosastojen puheenjohtajille  (pdf) (2013)
Nuutinen, Ismo. Karelia-ammattikorkeakoulu.

Vertaistukitoiminta äitiyshuollon palveluiden tukena Liekku ry:n jäsenten kokemana (pdf) (2012)
Hämäläinen, Mari; Paloperä, Hanna. Opinnäytetyö.Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Liekku ry

Vertaistuen ja vertaistukihenkilökoulutuksen merkitys mielenterveyskuntoutujalle
(pdf) (2012).
Rinkinen, Rami-Matti. Opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Itäinen tiimi ry

”Nöyrä, ymmärtävä ja kannustava” – Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyön johtamisen kehittämishaasteet  (pdf) (2012).
Hänninen, Tuija. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Vertaistukitoiminta, arjen kantava voima – kokemustiedon ja
asiantuntijatiedon kohtaaminen (pdf) (2011).
Kirsi Martiskainen, Kati Timoskainen. Opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu.

Ryhmänohjaajien kokemuksia maahanmuuttajien vertaistukiryhmistä. (pdf) (2011).
Yulia Räsänen, Niina Tirkkonen. Opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu.

Ongelmapelaajien vertaistukiryhmien moniääninen vuorovaikutus (pdf) (2011)
Riikka, Ränninranta. Pro Gradu. Sosiaalipsykologia.Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Yhteiskuntatieteiden laitos. Itä-Suomen yliopisto.

Kohtaamispaikkana Ystävänpysäkki : Nurmeksen Ystävänpysäkin merkitys 65 – 80 vuotiaille ikääntyville ihmisille. (2011).
Krohns, Eeva. AMK-opinnäytetyö.Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma. Tiivistelmä.


Ristiläinen auttaa vapaaehtoisesti” : Tutkimus ensiapuryhmien vapaaehtoisten motivaatiosta ja sitoutumisesta
(pdf) (2010)
Lämsä, Kia. Opinnäytetyö. Humanistinen Ammattikorkeakoulu, Nuoriso- ja kansalaistoiminnan koulutusohjelma. Toimeksiantaja:Suomen Punaisen Ristin (SPR) Savo-Karjalan piirin ensiapuryhmätoiminnan kehitystyöryhmä.


Kehitysvammaisten nuorten sosiaalisten suhteiden tukeminen leirin keinoin : lopputuotteena opas leirinjärjestäjän avuksi.
(2010)
Ikonen, Virpi. AMK-opinnäytetyö: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma.
Toimeksiantaja: Ilomantsin-Tuupovaaran kehitysvammaisten Tuki ry. Tiivistelmä.


Ryhmästä vertaistukea ja tietoa muistisairasta hoitavan omaisen jaksamisen tueksi : päivätoimintaryhmä omaishoitopariskunnille, joilla omaishoidon tuen kriteerit eivät vielä täyty.
(2010).
Saariaho, Annika ja Weeman, Kirsi.Opinnäyte: AMK-opinnäytetyö: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma. Toimeksiantaja: Joensuun seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry. Tiivistelmä


Kävijöiden kokemuksia päiväkeskuksesta
(2010).
Niemi, Merja. AMK-opinnäytetyö: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma. Tiivistelmä.


Ystäväpiiri – yhdessä elämyksiä arkeen® -toiminta muistisairaan ihmisen tukena
. (2009)
Lonkainen, Kirsti.  AMK-opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Joensuu. Toimeksiantaja: Vanhustyön keskusliitto ja Pohjois-Karjalan Dementiayhdistys ry


Auttava mieli, kuunteleva korva, rakastavat kädet: Pelastakaa Lapset ry:n tukihenkilötoiminnassa toimivien kokemuksia kohtaamistaan haasteista ja saamastaan tuesta.
(2009)
Sivonen, Jaakko ja Rautiainen, Eemeli. AMK-opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Joensuu. Toimeksiantaja: Pelastakaa Lapset ry


”Kun pystyy niin miks ei tekis”: kehitysvammaisten kanssa työskentelevien vapaaehtoisten motiivit ja sitoutuminen Lieksassa
(pdf) (2009)
Hakanen, Jenni. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu.
Toimeksiantaja: Pohjois-Karjalan Kehitysvammaisten Tukipiiri, ARVO | Kohti arvokasta erilaisuutta -projektille


”Sai olla jonkun kanssa, ei tarvii aina olla yksin : Tukihenkilön merkitys kehitysvammaisen ihmisen osallisuuteen vapaa-ajalla.
(2008)
Palonen, Laura ja Päivinen, Tiina..AMK-opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Joensuu.Toimeksiantaja: Pohjois-Karjalan Kehitysvammaisten Tukipiiri / Arvo – Kohti arvokasta erilaisuutta -projekti. Tiivistelmä.


”Siellä sai puhhuu ja siellä muut todell hyvin ymmärsivät sen tilantteen” : Sosiaalisen tuen merkitys läheisen itsemurhan jälkeen Surunauhan vertaistukiryhmässä
. (2008).
Heiskanen, Laura ja Pekkinen, Jenni. AMK-opinnäytetyö : Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Tiivistelmä.


”Ainahan sieltä jotakin jää takkiin”: Baby blues -ryhmän merkitys ryhmän äideille ja heidän kokemuksiaan ryhmästä.
(2008)
Lukkarinen, Tiina ja Tolvanen, Tuuli. AMK-opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Joensuu.Toimeksiantaja: Pohjois-Karjalan ensikoti ry


Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta ja vertaistukiryhmistä.
(2007)
Vartiainen, Niina. AMK-opinnäytetyö : Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma. Toimeksiantaja: Mannerheimin lastensuojeluliiton Outokummun paikallisyhdistys ry. Tiivistelmä.


Kansalaistalon kävijä – aktiivinen toimija vai toiminnan kohde?

Haahtela, Riikka (2005). Pro gradu tutkielma. Joensuun Yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos


”Sisäinen outo tarve auttaa”: Vapaaehtoisten tukihenkilöiden motiivit, motivaatio ja jaksaminen Kriisikeskuksessa.
(2004)
Haaranen, Johanna ja Heinonen, Sari. AMK-opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Joensuu. Toimeksiantaja: Kotikartanoyhdistyksen Kriisikeskus. Tiivistelmä.


Oo mun kaa! -kerho näkö- ja monivammaisen lapsen kasvun tukena.
(2004)
Laine, Hanne. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, Joensuun kampus.
Tiivistelmä suomeksi

Tiivistelmä englanniksi


Lapsiperheiden kokemukset tukihenkilötoiminnasta
. (2004)
Mirkka Miettinen. AMK-opinnäytetyö : Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma. Tiivistelmä

Tukihenkilötoiminnan merkitys yhteiskunnassa : Eppu-projektin tukihenkilöiden näkemyksiä. (2001)
Kärkkäinen, Mari. AMK-opinnäytetyö: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma. Toimeksiantaja: Pelastakaa Lapset ry


MUITA PAIKALLISTA VAPAAEHTOISTOIMINTAA KÄSITTELEVIÄ OPINNÄYTETÖITÄ:

”Avun voi maksaa väkivelekasilla” : ikäihmisten keskinäisen vertaistoiminnan muodot ja merkitys maaseudulla. (2011). Nevalainen, Tiina-Riitta. AMK-opinnäytetyö : Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma. Toimeksiantaja: Ikävoimaa–Older People for Older People -hanke. Tiivistelmä.

Saappaan vapaaehtoisten kokemuksia toiminnan merkityksestä ja yhteistyöstä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. (2003) Anne Kejonen ja Riitta Pellikka. AMK-opinnäytetyö : Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma.